Política de privacitat

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en protecció de dades de caràcter personal, us informam que les vostres dades seran incorporades al sistema de tractament de titularitat de MÉS per MALLORCA, amb CIF G57910473, i domicili al carrer d’Isidor Antillon, 9, 07006, Palma (Illes Balears), amb la finalitat de gestionar la vostra adhesió i suport al nostre manifest. En compliment amb la normativa vigent, MÉS per MALLORCA informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes abans esmentats.

MÉS per MALLORCA informa que tractarà les dades de manera lícita, lleial, transparent adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que MÉS per MALLORCA es compromet a adoptar totes les mesures raonables per tal que les dades se suprimeixin o es rectifiquin quan siguin inexactes.

D’acord amb els drets que us confereix la normativa vigent en protecció de dades, podreu exercir els drets d’accés, rectificació, limitació del tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les vostres dades de caràcter personal, així com del consentiment prestat per al seu tractament. A aquest efecte, n’heu de fer la petició a l’adreça postal indicada anteriorment o a l’adreça electrònica: administracio@mespermallorca.cat.

També, us informam que podeu contactar amb el delegat de protecció de dades de MÉS per MALLORCA, amb un escrit a l’adreça electrònica dpo.cliente@conversia.es o al telèfon 902877192.

Us informam que tractarem les vostres dades d’acord amb l’existència del vostre consentiment.

Us podreu adreçar a l’Autoritat de Control competent per presentar la reclamació que considereu escaient.