El canvi continua

Volem que les Illes Balears siguin un país inclusiu, creatiu, cohesionat i sostenible. Tenim 10 objectius i 20 compromisos concrets per als propers quatre anys:

Garantir el dret a un habitatge digne
 • Construirem més de 5.000 habitatges socials i crearem ajuts socials per al lloguer.
 • Limitarem el preu dels lloguers abusius i establirem incentius i ajuts per als bons llogaters.
Un transport públic eficient, sostenible i pràctic
 • Ampliarem la xarxa ferroviària amb projectes clau com el trambadia de l’eix s’Arenal- aeroport-port-Ponent.
 • Ampliarem horaris, freqüències i capacitat dels vehicles de transport públic i n’incentivarem i en bonificarem l’ús amb mesures de tarifació social.
L’Economia al servei de les persones: governam per al poble, no per a les elits
 • Desenvoluparem més polítiques i recursos econòmics per fer front a tres grans qüestions: la temporalitat, la precarietat i la seguretat laboral.
 • Desenvoluparem una estratègia d’ocupació pública que generi llocs de feina en nous jaciments: investigació, ciència i tecnologia, energies renovables i medi ambient.
Defensar Mallorca des de Mallorca. Actuam localment i pensam globalment
 • Exigirem un finançament just amb una millora de l’actual REB i la condonació del deute il·legítim generat per l’infrafinançament.
 • Negociarem a Europa el canvi d’estatus de les Illes Balears per obtenir més autonomia en la presa de decisions clau, com el transport, el comerç, la fiscalitat, el territori i el medi ambient.
Liderar un canvi de model
 • Seguirem avançant amb la desestacionalització del turisme en un model que aposti per la qualitat i un sostre de places. 
 • Crearem un fons de capital risc per a empreses emergents (start-up) basades en el coneixement i avançarem en el model de “sol i dades” començat aquesta legislatura com a alternativa al model de “sol i platja”.
Rescatar persones
 • Continuarem incrementant el pressupost anual en Sanitat, Educació i Serveis Socials.
 • Augmentarem la cobertura i els recursos de la Renda Social Garantida, reforçarem els serveis socials comunitaris gestionats pels ajuntaments, amb un creixement pressupostari de més del 25 % i augmentarem les residències i els centres de dia.
 • Reforçarem l’Atenció Primària com a base del sistema sanitari, l’atenció domiciliària i prioritzarem la investigació.
Pacte per a l’Educació 0-3
 • Incrementarem anualment un 5% el finançament de les escoletes de 0-3 anys.
 • Augmentarem la xarxa d’escoletes 0-3 anys.
Una Mallorca sostenible pionera en la lluita contra el canvi climàtic
 • Generalitzarem l’autoconsum elèctric, amb la promoció d’instal·lacions d’energies renovables en habitatges, comerços, zones industrials i aparcaments.
 • Executarem totes les mesures previstes a la nova Llei de residus per esdevenir Illes residu zero.
Lluitar contra el frau
 • Habilitarem els mecanismes necessaris per lluitar contra l’economia submergida i el frau fiscal.
Una cultura inclusiva i oberta al món
 • Millorarem el servei i l’oferta dels centres i espais públics i apostarem per la creació i l’intercanvi artístic i cultural.
 • Farem accessible la llengua pròpia com a element de cohesió social, prioritzarem la presència de la llengua catalana als mitjans de comunicació i els drets lingüístics.

Consulta el Programa Electoral complet de MÉS per Mallorca

Consulta el Programa Electoral complet de MÉS per Palma

Consulta el Programa Electoral de Compromís per Europa

Propostes de MÉS per Mallorca (Europees 2019)